Skartace dokumentů České Budějovice

Vítejte na stránkách společnosti JIHOSKART

 

Jihoskart se specializuje na bezpečné znehodnocení dat - skartování  papírových dokumentů i ostatních nosičů informací. Zajišťujeme optimální řešení likvidace dat s ohledem na  individuální potřeby zákazníka.

 

Záruka spolehlivost a zachování mlčenlivosti o skartovaných dokumentech je naprostou samozřejmostí!

 

 • Nabízíme skartaci veškerých dokumentů právnickým i fyzickým subjektům, podnikům, orgánům státní správy, advokátním kancelářím nebo finančním institucím atd.

 • Používáme velkokapacitní skartovací stroje

 • Zajistíme Vám bezpečný převoz vyřazených dokumentů a jejich skartaci.

 • Máme propracovaný systém znehodnocení, který zahrnuje všechny operace od vyřazení dokumentů, přes bezpečnou dopravu až po vlastní znehodnocení.

 • Dopravu zajišťujeme vlastními dopravními prostředky v rámci České republiky

 

GDPR

Informujeme naše zákazníky, že od 25. 5. 2018 je v platnosti nové nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 - GDPR. Toto nařízení se týká ochrany osobních údajů. V souvistosli s nařízením jsme přijali nová přísnější opatření, o kterých se můžete dozvědět v našem informačním memorandu.

 

Dnes můžete odevzdat ke skartaci:

 • účetní doklady nedaňové, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtové rozvrhy, přehledy pořízené před
 • účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví pořízené před
 • mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění s datem pořízení před
 • stejnopisy evidenčních listů s datem pořízení před
 • seznam společníků a členů statutárních orgánů, dozorčí rady za jednotlivé kalendářní měsíce, včetně přehledu o tom, kdy společnost neodvedla pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u obchodních společností s datem pořízení před a s dlužným pojistným zaplaceným před
 • všechny daňové doklady rozhodné pro stanovení daně s datem konce zdaňovacího období před

Jednotlivé termíny jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podobě zdaňovacího období a hospodářského roku ve Vaší společnosti.

Potřebujete poradit, vysvětlit či pomoci najít ideální řešení? Pak nás neváhejte kontaktovat.