KONTAKTUJTE NÁS | Skartace dokumentů České Budějovice

KONTAKTUJTE NÁS

Dnes můžete odevzdat ke skartaci:

  • účetní uzávěrky, výroční zprávy s datem pořízení před
  • účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtové rozvrhy, přehledy pořízené před
  • účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví pořízené před
  • mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění s datem pořízení před
  • stejnopisy evidenčních listů s datem pořízení před
  • seznam společníků a členů statutárních orgánů, dozorčí rady za jednotlivé kalendářní měsíce, včetně přehledu o tom, kdy společnost neodvedla pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u obchodních společností s datem pořízení před a s dlužným pojistným zaplaceným před
  • všechny daňové doklady rozhodné pro stanovení daně s datem konce zdaňovacího období před
 

Napište nám